Reklamace

  

ZÁSILKA NEDORAZILA, NEBO NENÍ KOMPLETNÍ

Informujte nás prosím nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky na e-mail: reklamace@dumvinanasaldaku.cz. Pozdější reklamace nekompletnosti nemusí být uznána a bude posouzena individuálně. V e-mailu prosím uveďte číslo objednávky, nebo nákupního dokladu a případně jaké zboží v zásilce chybí. Situaci obratem prověříme a dohodneme se s Vámi telefonicky, nebo e-mailem na způsobu řešení.

ZBOŽÍ JE MECHANICKY POŠKOZENÉ

Pokud Vám dorazilo zboží mechanicky poškozené vlivem nevhodné manipulace při přepravě, je nutné tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin od obdržení zásilky na e-mail reklamace@dumvinanasaldaku.cz, kde uvedete číslo zásilky, číslo nákupního dokladu a přiložíte foto poškození.

Je nutné zachovat veškeré obalové materiály včetně výplní a celý obsah zásilky pro potřeby řešení reklamace s příslušnou přepravní společností. Pozdější reklamace mechanicky poškozeného zboží (ať už vlivem přepravy, nebo jinak) nemusí být uznány a budou posuzovány individuálně.

Po splnění ohlášení uvedeného výše, Vás budeme v co nejkratší době kontaktovat na e-mail či telefon uvedený ve Vaší registraci/objednávce a dohodneme se na postupu řešení.

POZOR! Při přebírání zásilky od přepravních společností doporučujeme zásilku před jejím převzetím zkontrolovat, zda nenese stopy nevhodného zacházení.